Introducció

Aquest projecte es basa en la urbanització i industrialització de Gurb durant la seva història.

El qual els últims centenars d’anys ha crescut molt, tant la urbanització i els habitants han passat de ser un poblet on hi havien pocs habitants i tothom tenia les 4 gallines, l’hort… A ser un poble amb més de 2000 habitants i tenir una potència agrícola molt gran.

Objectius:

  1. Ampliar la visió sobre la nostra comunitat tot explicant-la al món.
  2. Comprendre els conceptes de continuïtat i canvi.
  3. Relacionar els marcs històrics especials que distingeixen la nostra comunitat d’altres. Per exemple, les colònies industrials, la indústria tèxtil, la indústria càrnica, l’eix Barcelona-Pirineus i Lleida-Girona….

Hipòtesis de Gurb d’aquí a 50 anys i com hem arribat als futurs possibles i probables/desitjables:

Creiem que Grub d’aquía a 50 anys, serà un dels pobles amb més cases i més rics de la comarca. (Rics en quant a terreny, en quant a indústria i en quant a població).