Gurb al segle XXI (4rta rev ind).

A partir del segle XX, hi ha hagut un creixement industrial, la Revisió de les Normes Subsidiàries del Planejament de Gurb aprovades al 2003, va preveure un creixement industrial ordenat del nucli urbà. Actualment, les indústries se situen a tres polígons: al polígon Mas Galí, Mas Beuló i el Sot dels pradals.

Pel que fa amb les carreteres, principalment les més importants que hi ha , hi ha la C-17 i la C-25, i seguidament, hi ha les carreteres secundàries que són la carretera de Roda C-153, la carretera de Manlleu B-522 i la carretera de Sant Bartomeu BV-4601.

Indústries:

L’arquitecte de Gurb, parla d’un creixement espontani i un dirigit.

Ambdos son molt diferents: l’espontani és un creixement d’industries no desitjat a un lloc no corresponent. I el dirigit és un creixement d’industries que ha estat preparat, i estan al lloc on corresponen.

Aquest territori es divideix en:

Sol rústic (pagès), Sol Urbà i el sol Urbanitzable. Les quals poden ser: Indústries o residències.

Planificació del teixit industrial al nucli urbà:

La Revisió de les Normes Subsidiàries del plantejament de Gurb aprovades el 2003, va preveure un creixement industrial ordenat en el nucli urbà.

Distribució de l’activita industrial de Grub:

En aquest gràfic, es pot obvservar que l’activitat més present al municipi de Gurb és l’agroindustrial amb un 34,4% del sector industrial de Gurb. Seguida de l’activitat serveis amb un 20,7% i la industrial amb un 15,1%. Les més minoritàries són les activitats energètiques o  mineria, gestió de residus o espectacles i recreatives.

I en aquesta taula, el número d’activitats per sector econòmic:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *