Gurb a metitats del segle XX

La meitat del segle XX es pot considerar l’etapa del transport degut a la creació de la gran carretera d’Osona l’Eix, per la immensa quantitat de carreteres que ja començaven a haver per els entorns de Gurbi la gran utilitat que tenien i també perquè el comerç, en aquella època, no va tenir un gran canvi ja que hi havia petits comerços. Encara que l’eix no es comencés a construir cap a la dècada dels 90, durant tot l’època ja s’anava preparant i la societat ja s’estava mentalitzant per el gran canvi que es produiria en el municipi.

En aquest segle la principal forma d’energia era el petroli. En el tema de les empreses, totes eren derivats a l’agricultura estan molt relacionades en tot el món dels animals. 

Carretera:

Aquesta època es pot dividir en dos grans etapes, la d’abans de la construcció de l’eix i el després.

Durant l’època abans de la creació de l’eix el que s’observava principalment per el transport no era ben bé carreteres. Degut a que hi havia molts de camins que unien les masies entre elles, els camps i les poques carreteres. En Aquestes carreteres, que eren principalment les que venien del nord i que creuaven Gurb per arribar a Vic o les més properes per enllaçar-les des de camins, eren les següents: la (C-153) de Roda, la (L-522) de Manlleu, la (N-152) de Sant hipòlit i Ripoll, la (BV-4601) de Sant Bartomeu del Grau. A part de les carreteres també es podia observar la  via ferroviària que anava des de puigcerdà i les terres de la Cerdanya i el Ripollès fins a Barcelona passant per Vic.

El gran canvi i la nova etapa en el transport i les carreteres que es va produir en els anys 90, on Gurb tenia 25 carrers, avingudes i passatges, unes quantes urbanitzacions i 424 habitatges i alguns d’aquests eren masies. va ser la creació de l’eix que va produir un gran canvi. Però sense treure la importància de les altres carreteres que actualment encara s’utilitzen amb molta freqüència sense haver d’utilitzar l’eix.

La creació de l’eix va a portar moltes coses a favor com ara accessos a llocs com a Manlleu o  a Sant Bartomeu per la gent de fora de Gurb, una més bona comunicació entre veïns i la principal carretera per el comerç i la producció on Osona i principalment Gurb serà la càrnica. Però, per altre banda, va aportar moltes coses negatives per la seva ocupació en el municipi. Va aportar una recuperació negativa, despesa i destrucció per a l’ecosistema, les terres de conreu i dificultat per accedir en algunes d’aquestes. 

Una de les altres coses a part que va aportar l’eix en el municipi que no sigues per a la comunicació va ser millores en la urbanització i moltes revisions per controlar el creixement del nucli urbà.

Fàbriques:

Els podrien destacar tres grans fàbriques que són Casa Tarradellas, ChocoVic i Diemen.

El cas de Tarradellas fa 25 anys, o sigui al 2000, va començar amb el món dels embotits. Però el seu origen va ser en el 1997 amb les pizzes fresques. ChocoVic es va introduir en el 1872, però amb un altre nom. Degut a que el 1977 va canviar el nom per l’actual. Aquesta empresa des de sempre s’ha dedicat a la xocolata. Per últim, Diemem, va ser una empresa que fabricaba elements i objectes electrònics que va ser creada en l’any 1962.

Zones industrials:

Les Zones Industrials es podien destacar 6 zones importants on es dividien en dues parts les que estaven a prop del nucli del municipi i les que quedaven més lluny.

Les que quedaven a prop se’n poden observar 3 que eren Sant Roc amb 25.525 m2, els polígons antics de Mas Galí amb 91.875 m2  i el nous polígons de Mas Galí amb 256.194m2.

Per altre banda, observem les zones més distàncies del municipi que eren el sector de la carretera de Sant Hipòlit amb 91.617 m2, el d’Osona Parc amb 34.550 m2 i  el sector del carrer de Sant Jordi amb 30.000 m2.

Canadell, Gerard et altres. Gurb. Un poble arrelat a la terra. Barcelona: ROL-PRESS, S.L., 2002. 

Zona industrial Superfície (m2)
Sector St. Roc 25.525
Sector Carretera de St. Hipòlit 91.617
Sector Carrer de St. Jordi 30.000
Sector Osona Parc 34.550
Polígon Mas Galí (antic) 91.875
Polígon Mas Galí (nou) 256.194

Industries:

Abans d’aquesta època, la meitat del segle XX,  ja s’observen petites indústries. Però en aquest es va donar a conèixer la primera nau industrial que, exactament, va ser llicenciada a l’octubre del 1967. Els tipus d’indústria que hi havia era  El tipus d’indústria que hi havia eren Tèxtil, de tints, caldereria grossa, taller, producció i distribució elèctrica, alimentació Càrnica, pinsos, compostos i bigues i ciments. Aquests d’indústries eren les que treballaven les empreses més triomfadores i les pioneres a la zona de Gurb.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *