Com creu que serà Gurb al 2050?

Gurb en els 30 anys que queden fins el 2050, evolucionarà molt. Creiem que no hi haurà, o com a mínim no hi hauria d’haver tanta contaminació.

Per altra banda també creiem que tot estarà més urbanitzat, industrialitzat i mecanitzat.

La majoria dels materials que més utilitzem en l’industria estaran molt més avançats, com per exemple estaria bé que els cotxes no contaminessin, que la majoria d’habitatges fossin  intel·ligents etc. En general, en aquests propers 30 anys poden passar moltes coses.

I per això, hem fet una enquesta amb diferents preguntes a diferents habitants, principalment a gent de Gurb, per veure quina és la seva opinió.

Aquí hi han els resultats:

De l’1 al 10, quanta por tens que la zona industrial es “mengi” la zona urbana?

Creus que l’augment de la població va de la mà de l’augment de la industrialització?

Creus que Casa Tarradellas es “menjarà” les altres empreses?

Creus que el canvi climàtic afectarà a la indústria de Gurb?

Perquè us preocupa?

Com afectarà el canvi climàtic a la indústria de Gurb?

Com creus que evolucionarà el teixit econòmic de Gurb?

Quin tipus d’indústria creus que predominarà a Gurb el 2050?

Quin creus que serà el nivell d’ industrialització de Gurb el 2050?

Quina és la teva màxima preocupació quan penses en el 2050?

Quin d’aquests futurs veus més probable pel 2050

Què preocupa a la gent sobre Gurb i la seva indústria

El que preocupa principalment més als habitants de Gurb per el 2050 és la contaminació, el canvi climàtic i la destrucció del medi ambient. Això es pot observar en els resultats de les diferents enquestes ja que la contaminació obtenia el 66%. Altres respostes que també tenien molt percentatge eren  la desaparició del sector primari o l’augment de les tecnologies. En algunes, també vam observar que la gent té molt clar que aquests grans problemes eren deguts a casa Tarradellas o altres grans empreses.

Per últim, vam veure que gran part d’aquesta preocupació era per el gran perill del municipi i els seus habitants per culpa d’aquestes industries tant per la pèrdua de treball com per la Salud i la seguretat dels ciutadans.  

Quina d’aquestes opcions us preocupa més?

Quins aspectes creus que cal millorar del teixit industrial de Gurb?

Què milloraries de Gurb?

Què és el que més li preocupa sobre la indústria de Gurb?

Creus s’ha de sisminuir la contaminació de les indústries de Gurb?

Dades generals

Població on vius:

Població on has treballat:

Franja d’edat:

Ocupació:

Participa activament en la conservació del medi ambient:

Com participa activament en la conservació del medi ambient:

Quant creus que es va instal·lar la primera indústria dins el territori de Gurb?

Sabries dir-nos quina va ser?