Introducció

Aquest projecte es basa en la urbanització i industrialització de Gurb durant la seva història.

El qual els últims centenars d’anys ha crescut molt, tant la urbanització i els habitants han passat de ser un poblet on hi havien pocs habitants i tothom tenia les 4 gallines, l’hort… A ser un poble amb més de 2000 habitants i tenir una potència agrícola molt gran.